כישורי שפה: טענה - רוית גטניו- כיתה ו'
(טענה- רוית גטניו)

תלמידים יקרים, ביחידה זו נלמד אודות : טקסט טיעוני. טקסט טיעוני הוא טקסט שיש בו טענה- קביעת עמדה לגבי נושא מסוים. העמדה יכולה להיות בעד או נגד הנושא המדובר, כלומר: עמדה שלילית או חיובית לגבי אותו נושא. שימו לב: טענה אינה דעה! טענה מבוססת על הוכחות ! ביחידות הלימוד נלמד: מהו טקסט טיעוני? זיהוי טקסט טיעוני, מטרת הטקסט הטיעוני, מבנה הטקסט העיוני. נכין מצגת שיתופית, נצפה בסרטונים ובעיקר נטען...... בנאה! רוית גטניו