יצירות ספרותיות וייחודו של יוצר - רוית גטניו - כיתה ו'
(יצירות ספרות- כיתה ו' - רוית גטניו)

תלמידים יקרים,

בקורס זה נציג את כל יצירות הספרותיות שנלמד השנה, נחברן לידע חדש ונתעמק בייחודם של יוצרים.

עבודה המהנה,

רוית גטניו